Col·legi d´Actuaris de Catalunya

Col·legi d'Actuaris de Catalunya

Inici
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Proper Curs II Imprimir Trametre a un amic
Tuesday, 09 June de 2015

El Col·legi d'Actuaris de Catalunya organiza un curs sobre

 

VISUAL BASIC

PER A ACTUARIS

 

A càrrec de:

Sr. Emilio Vicente Molero

Sr. Jordi Morató Casassas

  

Dies 6, 7, 8, 9 i 10 de juliol de 2015 de 16:30 a 19:30 hores

Lloc: Sala Formació de Fiatc  Av. Josep Tarradellas, 33 6ªpl 08029 – Barcelona

 

INTRODUCCIÓ

A l’activitat actuarial, és habitual haver de realitzar càlculs. Es poden trobar en les més diverses àrees del negoci assegurador: En el càlcul de les primes (en pòlisses individuals i col·lectives), provisions, simulacions en el disseny de productes (especialment els relacionats amb els marges de beneficis),  valoració de carteres per la seva adquisició o venda, quantificació del risc potencial que presenten els actius financers o la determinació del nivell de reassegurança per a un determinat nivell de risc, per posar alguns exemples. 

Aquests càlculs, són realitzats mitjançant els sistemes més adients: programes de mainframe, per a les transaccions massives; paquets estadístics o actuarials, per als dissenys o valoracions i, finalment, Access o Excel per a activitats específiques. És indubtable que conèixer un llenguatge de programació, ens fa més eficaços i flexibles.

A la realització d’activitats específiques o verificació d’altres sistemes, els actuaris utilitzem bases de dades i fulls de càlcul, però aviat detectem la necessitat d’incrementar la nostra capacitat de càlcul i accés a les dades mitjançant programació. 

Visual Basic, com llenguatge de programació fàcil i en constant desenvolupament, instal·lat d’origen en programes de gran consum,  es converteix en una elecció encertada. Així, per exemple, Excel, Access i Word ho incorporen al denominat VBA (Visual Basic for Application).

Objectiu del curs

L’objectiu del curs és oferir aquells coneixements imprescindibles de Visual Basic que atorguen a un actuari l’habilitat necessària per a programar aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que desitgi realitzar utilitzant, si fos necessari, l’accés a dades externes (SQL Server, Dbase, Access, Excel, o fitxers de text).

Tot i que el curs es desenvoluparà sobre Excel, es pretén mostrar els millors hàbits de programació. Aquells que permeten crear codi Visual Basic estàndard i, per tant, reutilitzable directament en altres sistemes.

Requeriments

Coneixements genèrics d’Excel i de lògica de programació.

Metodologia

El curs comença des d’un nivell bàsic i augmenta a poc a poc el nivell de complexitat per a assolir, amb els exemples, un nivell mig de coneixement.

A tots els assistents se’ls lliurarà un diploma acreditatiu de la seva participació.

Entitats  col·laboradores

MGS Seguros, amb 100 anys de trajectòria en el sector, és una Entitat solvent i independent que està molt implantada en el territori nacional. Amb un volum que la situa com la cinquena mútua del sector, presenta una gran vocació de servei, com queda reflectida en la completa gamma de productes que ofereix.

SegurCaixa Adeslas és la companyia asseguradora líder a Espanya en salut i segona entitat de no-vida del sector assegurador espanyol. SegurCaixa Adeslas està participada per Mutua Madrileña –i integrada en el seu grup empresarial– i CaixaBank. 

Fiatc Seguros, Va ser fundada a l’any 1930 a Barcelona com la Mútua de la Federació Industrial de l’Autotransport de Catalunya. Amb una àmplia gama de productes i una important xarxa de mediadors, Fiatc, és la tercera mútua del país i la primera de Catalunya en volum de primes

L’alumne haurà de portar ordinador portàtil amb programa Excel instal·lat.
En el curs se lliurarà tots els fulls i codis estudiats. 

PROGRAMA

Benvinguda i presentació del curs a càrrec de Sr. Miquel Viñals,  President del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

1. Conceptes de programació

a. Option Explicit

b. Tipus de Variables

c. Funcions i Subrutines

d. Sentències de flux:

i. If … then …  else  ..  end if

ii. For  ... next

iii. Do .. Loop

iv. While ... Wend

v. Select Case

e. Matrius i Arrays (diferències)

2. Controls, esdeveniments i funcions

a. TextBox, ComboBox, ListBox i altres

b. Esdeveniments: Click, KeyPress, KeyUp, KeyDown y Change

c. Funcions més habituals.

3. Començant amb Visual Basic

a. Com abordar un problema

b. Connexions amb Bases de dades mitjançant ADO i ODBC

c. Tècniques de depuració

d. Alguns errors comuns

e. Consells

4. Pràctiques de programació:

a. Treballar (llegir, gravar o modificar) dades obtingudes des d’Access, Excel o fitxers de text mitjançant la utilització de tecnologia ADO i ODBC. Atès que la comunicació amb l’origen de dades es realitza per mitjà de llenguatge SQL es donaran exemples específics.

b. Simulació, mitjançant Montecarlo, del preu d’un actiu financer seguint el model Black-Scholes.

c. Lectura d’un fitxer seqüencial.

d. Distribució de les pòlisses d’autos entre les seves categories de Bonus-Malus mitjançant cadenes de Markov.

e. Determinació, mitjançant càlcul numèric, de la funció de densitat dels sinistres acumulats en una cartera d’Autos.

f. Creació de funcions actuarials en assegurances de vida.

g. Determinació de triangles sinistrals mitjançant bootstrapping.

h. Funció per a l'ajust de punts mitjançant splines cúbics.

Cloenda i lliurament de diplomes a càrrec de Sr. Emilio Vicente, Secretari del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.  

PONENTES 

EMILIO VICENTE MOLERO
Actuari i Responsable Actuarial de MGS Seguros.
La seva activitat com actuari, des de 1985, l'ha portat a utilitzar Visual Basic amb finalitats diverses: disseny de productes, valoració de necessitats, simulació de carteres, estimació de canals de distribució, creació de cubs de dades, així com processos de gestió i verificació de sistemes, en especial en el ram de Vida.
 
JORDI MORATÓ CASASSAS 
Actuari de l’àrea tècnica i reassegurança
de SegurCaixa Adeslas.
 
Article complet...
 
Assemblea General Ordinaria 2015 Imprimir Trametre a un amic
Tuesday, 01 April de 2014
Acta de la Assemblea General del 26 de març de 2015 i Memòria anual 2014 del Col·legi d'Actuaris de Catalunya

 
Perspectiva para la economía y su impacto en los mercados financieros Imprimir Trametre a un amic
Tuesday, 21 April de 2015

Presentación realizada por el Sr. David Cano de Analistas Financieros Internacionales-Afi en la conferencia que tuvo lugar el pasado 20 de abril de 2015 bajo el título Perspectivas para la economía y su impacto en los mercados financieros

Bajar el documento

 
Reglamento Delegado UE solvencia II . Level 2 Imprimir Trametre a un amic
Tuesday, 20 January de 2015
El pasado 17 de enero se ha publicado en el Diario Oficial de la UE: 
 
de 10 de octubre de 2014
por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 
 
Course on International Accounting of Insurance Companies Imprimir Trametre a un amic
Monday, 19 January de 2015
Invitation to a Course on
International Accounting of Insurance Companies
including an outlook on Solvency II
8th to 11th April 2015
Salzburg University
 
 
<< Inici < Anterior 1 2 3 Següent > Final >>

Resultats 1 - 10 de 23

English French Spanish Catalan

Sindicació