Col·legi d´Actuaris de Catalunya

Col·legi d'Actuaris de Catalunya

Inici
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Proper Curs Imprimir Trametre a un amic
Friday, 14 February de 2014

CURS DE COMPTABILITAT D’ASSEGURANCES

 

Dies 18, 20, 25, 27 de novembre i 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de desembre de 2014 

De 18:00 a 21:00 hores

Lloc: A determinar 

 

OBJECTIU DEL CURS

L’anàlisi pràctic dels principals àmbits que determinen la comptabilitat de les entitats asseguradores amb especial atenció al Pla de Comptabilitat, modificat pel Reial decret 1736/2010; a la nova norma de consolidació; al nou conjunt de principis aplicables a les societats cotitzades, per a la formulació dels seus comptes consolidats; a les normes comptables sobre eines financeres i a la seva valoració en termes consolidats; als criteris de valoració d’actius i passius establerts per Solvència II així com els seus requeriments de informació (QRT) finalitzant amb les novetats que determinen IFRS 4 Fase II y IFRS 9.

A QUI VA DIRIGIT

A tots els professionals relacionats amb la comptabilitat d’entitats financeres, siguin o no actuaris, i especialment als d’entitats asseguradores.

CRÈDITS

La Jornada computarà 30 hores als efectes d’acreditació de formació continuada del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).

 

PROGRAMA

Dia 18 de novembre:

Marc conceptual de la comptabilitat  

 • Comptes anuals, principis comptables i criteris de valoració.

Normes de registre i valoració. Normes 2 a 6 amb especial atenció a:

 • Immobilitzat material i inversions immobiliàries.
 • Immobilitzat intangible.

Dia 20 de novembre.

Normes de registre i valoració:

 • Normes 7 i 8 amb especial atenció a les eines financeres.

Dia 25 de novembre. 

Normes de registre i valoració:

 • Norma 8ª (continuació): eines financeres casos particulars (híbrids, eines compostes, cobertures etc.).
 • Norma 9ª: Contracte d’assegurances (provisions tècniques, estabilització, asimetries i costos d’adquisició).
 • Norma 10ª: Moneda estrangera.

Dia 27 de novembre.

Normes de registre i valoració; Normes 13ª a 23ª amb especial atenció a :

 • Norma 15ª: Passius per retribució a llarg termini al personal (Aportació definida i prestació definida, actius afectes, drets, pèrdues i guanys actuarials).
 • Normes 18ª i 19ª: Combinacions de negocis i negocis conjunts (què s’entén per negoci, requisits del mètode d’adquisició, comptabilització provisional i per etapes. Negocis conjunts: UTE’S y AIE).
 • Norma 20ª: Operacions entre empreses del Grup (Normes particulars per a fusions i excisions).

Dia 2 de desembre.  

Regulació aplicable com auditor de comptes 

 • Un balanç assegurador a vista d’ocell.
 • Epígrafs, valoracions i validacions.

Requeriments de solvència:

 • Cobertura de provisions tècniques.
 • Marge de solvència.
 • Fons de garantia.

Dia 4 de desembre. 

Criteris de valoració del Balanç Econòmic (SII) – Primera part:

 • Valoració d’actius i passius.
 • Regles de valoració específiques.
 • Fons propis admissibles.

Dia 9 de desembre.  

Criteris de valoració del Balanç Econòmic (SII) – Segona part:

 • Provisions tècniques: “best estimate” i “risk margin”.
 • Qualitat de dades.

Dia 11 de desembre.

QRTS 

Dia 16 de desembre.

IFRS 4 - Fase II: Principals novetats de la futura norma IFRS de contractes d'assegurança

Dia 18 de desembre.  

IFRS IX 

 
II Premio Actuarial Scor Imprimir Trametre a un amic
Tuesday, 10 July de 2012

II Premio Actuarial Scor para España y Portugal

SCOR organiza, conjuntamente con el Instituto de Actuarios Españoles,Instituto dos Actuários Portugueses, Col.legi d'Actuaris de Catalunya y Colegio de Actuarios del País Vasco el II Premio Actuarial SCOR destinado a promover y fomentar la investigación en ciencias actuariales y en gestión de riesgos.
 
Este concurso, que va dirigido a estudiantes en Ciencias Actuariales y Financieras, así como actuarios, doctores o doctorandos, que provengan de escuelas o universidades reconocidas por los Colegios de Actuarios oficiales de España o Portugal, recompensará todo estudio rico en ideas, que muestre métodos o proyectos innovadores con aplicaciones potenciales en la gestión de riesgos, y tendrá una dotación económica de 4.000 euros para el primer premio y 2.000 euros para el segundo.
 
Los trabajos, que deberán ser redactados en lengua española, portuguesa o inglesa, y que se acompañarán de un resumen ejecutivo (4 páginas) en cualquiera de los idiomas mencionados, deberán desarrollar temas relacionados con la gestión de riesgos, sea en su aspecto económico, financiero o de seguros y haber sido presentados hasta el 15 de octubre de 2014.

Para más información:
 
comissions Imprimir Trametre a un amic
Monday, 16 June de 2014
Benvolgut amic i company,
Atenent les opinions manifestades en l'Assemblea General del 31 de març, la Junta de Govern ha decidit crear una Comissió Estatutària i una Comissió Social, per ser necessàries per a les finalitats del Col·legi. Tot seguit exposem les finalitats concretes, objectius i manera de treball de les dues comissions.
La Comissió Estatutària es crea amb les següents finalitats:
 • Estudiar l'adaptació dels Estatuts del Col·legi a la nova legislació estatal i autonòmica en matèria de Col·legis i serveis Professionals.
 • Estudiar l'adaptació dels Estatuts del Col·legi a la normativa de les Associacions Professionals Internacionales de les quals formem part.
 • Proposar una reforma del Reglament del Registre d'Actuaris Internacionals, RAI.
 • Proposar una posició del Col·legi d’Actuaris de Catalunya pel que fa al dret a decidir.
La Comissió Social es crea amb les següents finalitats:
 • Analitzar totes les activitats que els actuaris i el Col·legi puguin oferir a la Societat  de manera altruista.
L'objectiu d'ambdues comissions és tenir constituïts tots dos grups de treball per a que puguin presentar conclusions i propostes a la tardor, de manera que una Assemblea General Extraordinària pugui validar-les per posar-les en pràctica.
La Comissió Estatutària serà presidida pel Sr. Miquel Viñals, President del Col·legi i la Comissió Social serà presidida per la Sra. Julia Soler, Vicepresidenta del Col·legi. Ambdues comissions es reuniran almenys una vegada al mes.
Les comissions estaran obertes a tots els col·legiats que ho sol·licitin per escrit en la secretaria del Col·legi, Aquesta adreça de correu electrònica està protegida contra els robots d'spam, necessites activar Javascript per veure-la ,els quals podran participar en qualsevol de les activitats que aquestes duguin a terme.
Per a la consecució de les seves finalitats, les comissions es dotaran de l'estructura que lliurement estableixin, aquesta sempre entesa com a òrgan de gestió, en la qual serà nomenat un vicepresident.
És la nostra intenció que les dues comissions es constitueixin i tinguin la seva primera reunió en el mes de juny.
Animant-te a que participis, et saluda cordialment.
 
Assemblea General Ordinaria 2014 Imprimir Trametre a un amic
Tuesday, 01 April de 2014
Acta de la Assemblea General del 31 de març de 2014 i Memòria anual 2013 del Col·legi d'Actuaris de Catalunya

 
Perspectiva para la economía y su impacto en los mercados financieros Imprimir Trametre a un amic
Wednesday, 18 April de 2012

Presentación realizada por el Sr. David Cano de Analistas Financieros Internacionales-Afi en la conferencia que tuvo lugar el pasado 24 de abril bajo el título El riesgo, de la periferia del Área Euro a los países emergentes. Perspectiva para la economía y su impacto en los mercados financieros

Bajar el documento

 
<< Inici < Anterior 1 2 Següent > Final >>

Resultats 1 - 10 de 20

English French Spanish Catalan

Sindicació